progressor

Reklaami ja teabe paigaldamisele muinsuskaitsealal erinõuded

Reklaamile ja selle paigaldamisele kehtestatud keelde, piiranguid ja üldnõudeid reguleerib üldiselt reklaamiseadus, aga kohalik omavalitsus võib oma määrusega kehtestada vastavalt kohalikele oludele ka erinõuded. Nii on ka Viljandi Linnavalitsus kehtestanud määrusega erinõuded reklaamile ja selle paigaldamisele Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal.

Määrusele vastavalt on reklaami paigaldamine muinsuskaitsealale lubatud ainult teatud tingimustel ning mobiilsete konstruktsioonide ja ilma muinsuskaitseameti loata olulisi vaateid katvate reklaamide paigaldamine on üleüldse keelatud. Majandusametilt saab selleks taotleda paigaldusluba, mille taotluse rahuldamisel väljastab majandusamet loa taotlejale 5 tööpäeva jooksul alates avalduse ja nõutud lisadokumentide esitamisest. Siiski võib majandusamet paigaldusloa väljastamisest teatud juhtudel ka keelduda. Kui see tundub ebaõiglane ja põhjendamatu, siis leidub kindlasti abi õigusbüroost.