Eakamatele inimestele suunatud reklaam

Kuna viiekümnedates aastates ja üle selle on nii palju inimesi ning inimkond vananeb iga päevaga, siis aina rohkem ettevõtteid suunab oma reklaami otse seenioridele. Kuigi eakate reklaamiturg omab hiigelsuurt potensiaali, siis pead tõsiselt kaaluma, kuidas ja mille abil turnudusstreteegia läbi viia. See pole küll väga keeruline, kuid peab siiski olema läbi mõeldud.

Ole viisakas. Jah, su sihtgruppi võidakse osades riikides vanuriteks pidada, aga see sõna ei ärata austust. Vanur omab negatiivset tausta, nagu oleks inimene õrn või nõrk. Selle asemel kasuta sõnu seenior või elukogenud. Ka reklaami tekst peaks olema viisakas ja mitte kasutades keerulisi sõnu ja slängi.

Osta reklaami trükimeediasse, televisiooni või raadiosse selle asemel, et kasutada internetti või sotsiaalset meediat. Kuigi paljudel tänapäeva vanematel inimestel on sotsiaalmeedia kontod ja nad  kasutavad internetti, siis enamiik neist ikkagi seda ei tee. Loomulikult võid kampaanias ka internetti kasutada, kuid enamik reklaamist peaks lävima traditsioonilisi kanaleid. Internetis võiksid piirata oma reklaami just nendele lehekülgedele, mis tegelevad otseselt eakamatele mõeldud teenustega. Oma televisioonireklaamis kasuta vanemaid näitlejaid, kui võimalik, siis tuntud näitlejaid. Legendaarsed, usaldusväärsed näitlejad mõjuvad oma generatsioonile väga veenvalt. Analüüsi, mis saadetel on kõige rohkem seenioridest vaatajaid ja kuulajaid, ning paiguta oma reklaamid nendesse ajaraamidesse.

Trüki oma reklaamid, kupongid ja teised turunduse materjalid nii, et kirjaviis oleks suur ja selge ning hästi loetav. Kindlasti analüüsi värvigammat. Otsepostitus on kõige veenvam just vanemale põlvkonnale. Seenioridel on tunduvalt halvem nägemine ning kui sinu info on liiga väikeses tekstis või liiga kirev, jätavad nad selle lihtsalt vahele. Läbi selle muutub sinu reklaam tühiseks ning kaotad potentsiaalseid kliente.

Sponsoreeri kohalikke ajaveetmis- või terviseasutusi, kus käib palju vanemaid kodanikke. Kui sul pole suuri finantsvahendeid, siis tee lihtsalt koostööd kohalike päevakeskustega või vanadekoduga, pakkudes lihtsalt tasuta tooteid või sponsoreerides väiksemat üritust.

Kasuta oma materjalides maitsekaid, nostalgilisi viiteid. See aitab vanemaealistel ennast paremini sinu tootega samastada ja tekitab kergemini huvi.

Tööta koos professionaalidega, kes töötavad igapäevaselt vanemate inimestega. Kohalik juuksur, seenioride huvijuht, huvitegevuse juht jne. Sa saad veenda kohalikke firmasid, et need  lubaksid oma ruumidesse panna reklaame, flaiereid.